Ouders

Werken aan goed onderwijs doen wij niet alleen, dit doen we samen met ouders.

1H1A0619-small

Ouderbijdrage

Startpunt International wordt bekostigd door de overheid. Daarom vragen we u slechts een ouderbijdrage van € 30,- per leerling, per jaar! 

Intensieve samenwerking

Ouders geven ons een 8,2! 

Werken aan goed onderwijs doen we samen met ouders. Goed contact met elkaar is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat we regelmatig contact met ouders hebben en bespreken hoe het gaat, op school en thuis. 

Dit doen we op vaste momenten

  • September: startgesprek
  • November: voortgangsgesprek
  • Maart: rapportgesprek 1
  • Juni: rapportgesprek 2

Bij deze gesprekken zijn aanwezig: leerling, ouder en leerkracht.

Blijf op de hoogte!

Ouders ontvangen wekelijks een bericht van de leerkracht over het reilen en zeilen in de klas via ons ouder-communicatie-platform Social Schools. 

Minimaal twee keer per maand ontvangt u informatie van de directeur. 

Elke twee weken is er een koffie- en theeinloop voor de ouders, die wordt geleid door de directeur. Tijdens dit overleg bespreekt de directeur wat er op school speelt en is er ruimte voor vragen en opmerkingen. (vanwege Corona is de koffie- en theeinloop tijdelijk in een vorm die past bij de dan geldende maatregelen)

Meer zorg nodig?

Indien uw kind meer (zorg) nodig heeft, zal de samenwerking een (nog) intensiever karakter krijgen. U wordt altijd meegenomen in alle stappen die gezet worden tijdens zo’n traject.

Wat ouders kunnen doen?

Ouders kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan de school door te helpen bij het organiseren van activiteiten, mee te gaan op een uitje of door mee te denken en praten over school door deel te nemen aan de MR (medezeggenschapsraad).

Samen stimuleren en steunen wij de leerlingen in hun ontwikkeling.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van betrokken ouders beter presteren!