Ons aanbod

International Baccalaureate – Primary Years Program

Eerste Nederlandstalige
IB World School

Sinds 2017 hebben wij als IB kandidaatsschool toegewerkt naar de autorisatie. In juli 2020 zijn we officieel door IB geautoriseerd waardoor we in schooljaar 2020-2021 konden starten als eerste Nederlandstalige IB World School ter wereld.

Video afspelen

Wat is IB onderwijs?

Een IB – school kijkt naar de ontwikkeling van het hele kind en naar wat voor mensen de wereld nodig heeft. Daarom streeft het IB ernaar om zorgzame en goed geïnformeerde jonge mensen op te leiden die willen en kunnen bijdragen aan een betere en meer vreedzame wereld door culturele verschillen te overbruggen door begrip en respect. Het IB helpt ons met dit onderwijs via:

Leerlingprofiel

Het doel van alle IB-programma’s is, dat leerlingen zich ontwikkelen tot echte wereldburgers die met elkaar verbonden zijn en samen verantwoordelijk zijn voor onze planeet. Wij gebruiken daarvoor het leerlingprofiel.

Het leerlingprofiel bestaat uit 10 karakterkenmerken die onze leerlingen helpen zich tot wereldburgers te ontwikkelen, en die hen ondersteunen om actie te ondernemen voor positieve verandering.

Download in: Arabisch | Bahasa | Chinees | Duits | Engels | Frans | Japans | Turks

1H1A0657-small
1H1A1233-small

Denken in concepten

Concepten zijn grotere ideeën die tijdloos, universeel en abstract zijn. Als je leert vanuit concepten dan leer je breder over één onderwerp. Een voorbeeld hiervan is het leren over het concept ‘conflicten’ in plaats van alleen over (het onderwerp) de Tweede Wereldoorlog. Het concept ‘conflict’ (ruzie) kent ieder kind en is toepasbaar in verschillende situaties. Hierdoor is het kind meer betrokken bij het onderwijs en gemotiveerder om te leren! 

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren is een didactiek (manier van lesgeven) die kinderen motiveert en zelf de baas maakt over wat en hoe ze leren. Omdat kinderen zelf informatie leren vinden en opzoeken, worden zij expert op dat gebied van wat ze leren. De leerkracht helpt in het begin wel bij het vinden van bronnen, maar naarmate de leerlingen ouder worden weten ze zelf steeds beter hoe je informatie kan vinden die je helpt bij je onderzoek. Een vaardigheid voor het leven dus!

1H1A0783-small
1H1A0765-small

Werken met units

We willen dat onze leerlingen de wereld leren onderzoeken en begrijpen. Daarom werken we vanuit 6 grote wereldthema’s, onze Units of Inquiry. Deze units geven de context om alles wat ons mensen bezighoudt te begrijpen. Binnen deze units wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie maar ook aan de traditionele vakken zoals taal en begrijpend lezen. 

Vaardigheden

Naast de ontwikkeling van kennis vinden wij het ook belangrijk dat kinderen vaardigheden ontwikkelen. Wij geloven dat vaardigheden essentieel zijn om tot leren te komen. Daarom leggen wij veel nadruk op de ontwikkeling van deze vaardigheden. De vaardigheden zijn onderverdeeld in 5 verschillende categorieën: denkvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, communicatievaardigheden, sociale vaardigheden en zelfmanagement vaardigheden. Bij elke unit wordt gewerkt aan verschillende vaardigheden die op dat moment de focus hebben.

1H1A0717-small
1H1A0843-small

Ondernemen van actie

Alles wat je leert wil je kunnen gebruiken in het leven. Door middel van het ondernemen van actie kunnen kinderen laten zien dat zij datgene wat zij leren kunnen toepassen. Acties kunnen klein of groot zijn, voor de korte termijn of voor de lange termijn, individueel of met een groep, thuis of op school. 

De leeromgeving

We hebben de beschikking over: 

Breed aanbod

Ondersteuning