Aanmelden

Welkom bij Startpunt International in Den Haag.
We kijken ernaar uit om u, uw kind en uw gezin te leren kennen!

Ben jij de leerling die...

 • Vaak “waarom” vraagt aan je papa en mama?
 • Het best leert door zelf te onderzoeken?
 • Samenwerken met andere kinderen leuk vindt?
 • Zorgzaam is voor anderen en de aarde?
 • Graag binnen én buiten sport?
 • Moedig is door nieuwe dingen te proberen?

Dan is Startpunt International misschien wel dé school voor jou.
Want wat zeggen onze leerlingen over de school:

 • ‘We hebben meesters en juffen die goed naar je luisteren’.
 • ‘Je mag zelf een keuze maken waar je werkt, hoe je werkt en met wie je werkt’.
 • ‘Er is een gaaf groen schoolplein’.
 • ‘We kunnen gebruik maken van de Haagse Sporttuin’.

Wil je een keer komen kijken bij ons? Laat papa of mama dan het contactformulier invullen om een afspraak te maken. Dan laten we jullie graag de school zien.

Toelating

Goed onderwijs voor alle kinderen! Dat vinden wij belangrijk. Wij zijn een openbare school waar iedereen welkom is.

Schoolgeld

Wij vragen een ouderbijdrage van € 30,- per leerling per jaar. Uiteraard staat het u vrij om meer te doneren. Deze gelden komen altijd direct ten goede aan de leerlingen.  

Leerlingplafond

Aanmelden groep 1

In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. Wel kunt u eventueel aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

 

Onze school heeft een ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximumaantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij meer aanmeldingen kunnen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.

 

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hiervoor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het Aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de Scholenwijzer bezoeken.

 

Wij hanteren de volgende voorrangsregels.

 • Een oudere broer of zus zit al op de school;
 • Het kind gaat naar een voorschoolse voorziening (peuteropvang met voorschoolse educatie of dagopvang) die nauw samenwerkt met de school;
 • De ouder werkt zelf op de school.
Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind).