Webkoppelingen

Basispoort

Basispoort “op school”
Basispoort

Slimleren

Inloggen bij Slimleren
Slimleren

Basispoort Thuis

Met de thuiscode log je in via deze link
Ga naar Basispoort Thuis

Kahoot online

log in met de 'spel-pin' van je juf of meester
Ga naar Kahoot

Nieuwsbegrip

Hier vind je de nieuwbegripinformatie
Ga naar Nieuwsbegrip

Schoolbibliotheek

Hier vind je alle boeken van onze bibliotheek
Bibliotheek

Spelling oefenen

Inloggen bij Spellingoefenen.nl
Spellingoefenen

Om snelle en eenduidige communicatie tussen school en ouders mogelijk te maken, maken we gebruik van de app ‘social schools’. Bij aanmelding van uw kind op school, vragen wij u deze app te downloaden. Via de app kunt u uw kind ziekmelden, contact zoeken met de leerkracht, intekenen voor het rapportgesprek en ontvangt u belangrijke informatie.